Workshop i Indien

I november 2007 var jag med på en workshop för svenska och indiska barnboksförfattare och illustratörer i Indien. Workshopen arrangerades av Helen Rundgren och Ewa Swedenmark för Sveriges Författarförbund/BUS, och finansierades av Svenska Institutet.

Under en vecka arbetade vi i grupper om tre med att försöka skapa idéer för nya barnböcker. Jag hamnade i samma grupp som illustratören Kenneth Andersson och storytellern Jeeva Raghunath. Det kändes som ett omöjligt projekt att prata ihop sig om en gemensam berättelse, men märkligt nog lyckades vi göra en historia om en liten flicka, Uma. Det blev bilderboken Umas hemlighet (Eriksson & Lindgren).

Läs mer om workshopen här

Workshop i Georgien

Året efter workshopen i Indien frågade Svenska Institutet åter Sveriges Författarförbund/BUS (där jag satt i styrelsen) om vi kunde arrangera ett liknande kulturutbytesprojekt med ett annat land. Vi svarade ja, och fick då veta att det handlade om Georgien.

Jag och illustratören Helena Bergendahl, som då satt i styrelsen för Svenska Tecknare, tog på oss uppdraget som projektledare. Vi använde workshopen i Indien som modell  för att skapa ett projekt där svenska och georgiska barnboksmakare skulle kunna mötas och skapa varaktiga relationer.

Eftersom behoven såg annorlunda ut, lade vi också till ett seminarium för författare, illustratörer, förlag, lärare, bibliotekarier och andra som skulle kunna vara engagerade i barnlitteratur i Tbilisi i samband med workshopen.

Projektet genomfördes 2009-2010 i flera steg, som började med en rekognoseringsresa, fortsatte med seminarium i Tbilisi och workshop i Batumi för svenska och georgiska barnboksmakare och avslutades med en andra workshop på Biskops Arnö samt studiebesök i Stockholm.

Läs mer här

Barnbiblioteksprojekt i Georgien

När workshopprojektet var genomfört, frågade Svenska Institutet mig och Helena Bergendahl om vi kunde tänka oss att fortsätta med ett nytt projekt kring barnlitteratur i Georgien, eftersom vi nu hade fått både erfarenheter och kontakter i det området. Nu var fokus bibliotek för barn och unga, att lyfta, stärka, inspirera, utbilda och förhoppningsvis även kunna skapa ett nytt bibliotek för barn och unga.

Vi är mitt i det arbetet, som startade med en rekognoseringsresa i maj 2011, har fortsatt med studiebesök i Sverige för intressenter inom biblioteksvärlden, kulturdepartementet, Tbilisi stad, bibliotekarieutbildningen och barnlitteraturen , ett två dagar långt seminarium i Tbilisi om bibliotek för barn och unga samt en workshop för bibliotekarier och författare om att arbeta med barn och litteratur i biblioteksvärlden.

Vi har en blogg där vi berättar när vi har nyheter kring projektet: Childrens Library Project in Tbilisi

 

Det har också rapporterats flitigt i georgiska media från seminariet och studiebesöken.