Eriksboskolan

Ibland får jag glädjen att följa elever under en längre tid. På Eriksboskolan i Göteborg har jag haft två längre språkutvecklande skrivprojekt med eleverna och pedagogerna i årskurs 3-6.

Mitt Eriksbo

VT 2016 gjorde vi korta skrivövningar på temat Mitt Eriksbo. Övningarna tränade bland annat på miljöbeskrivningar och personbeskrivning. Mellan våra träffar skrev vi brev till varandra. Breven samlades sedan i en bok, Mitt Eriksbo, som trycktes upp till alla elever.

Eriksbo Magazine

HT 2017 arbetade jag med ett reportageprojekt i samarbete med formgivaren Elisabeth Sivertsson. Jag lärde ut några av journalistens arbetsredskap, som idéarbete, research, källkritik, intervjuteknik och textkomposition. Elisabeth lärde ut grundläggande tidningsformgivning. Eleverna använde sina kunskaper till att skriva reportage om det som intresserade dem, och allt samlades i deras eget magasin, Eriksbo Magazine. Arbetet presenterades också i form av en utställning på Konsthallen Blå Stället i Angered.

 

 

 

 

 

 

 

Bild på Eriksbo Magazine i färdigt format (84 sidor tjock) och utställningen på Konsthallen Blå Stället i Angered.